Xalq Cəbhəsi Qəzeti logo
Xalqın səsi
Ədəbiyyat

Bakıda çağdaş türk yazıçıların hekayələr kitabı işıq üzü görüb

“Qeser” dastanı və etnik-mədəni, tarixi-coğrafi mühit

“Qeser” dastanı və etnik-mədəni, tarixi-coğrafi mühit

“Qeser” dastanı və etnik-mədəni, tarixi-coğrafi mühit

“Xəzər” dünya ədəbiyyatı jurnalının yeni nömrəsi çapdan çıxıb

Şair Mirzə Ağadadaş Münirinin əsərləri çap olunub

Azərbaycan dilində köklü dəyişiklik: qrammatika dəyişir, yeni nitq hissələri yaradılır

Qazax xalq qəhrəmanlıq dastanı “Koblandı-batır”

Şeir haqqında düşüncələr...

“Ədəbiyyatımız gerçəklikdən qaçmaqla məşğuldur”

İlin ədəbi yekunları

Qulam Yəhyanın xatirələri

“Elçinin “Baş” romanı struktur-funksional təhlil müstəvisində”

Qulam Yəhyanın xatirələri

Qulam Yəhyanın xatirələri

Qulam Yəhyanın xatirələri

Nəsimi yaradıcılığı bir dəryadır

Əcdadlarımız günəşi od mənbəyi sayıblar

Əcdad kultu və oğuz dövlətçilik ənənəsi

XVI yüzil - poema janrının Azərbaycan ədəbiyyatında yeni yüksəliş dövrü

Əmin Abid Gültəkin – istiqalal ruhlu şair və tədqiqatçı

Əmin Abid Gültəkin – istiqalal ruhlu şair və tədqiqatçı

Səhəndin yaratdığı Azərbaycan milli düşüncəsinin qədim obrazları

Azərbaycan ədəbiyyatı Türkiyədə təqdim olunub

Nizami Gəncəvinin bəşəri sevgisi

F.KÖÇƏRLİNİN “BALALARA HƏDİYYƏ” KİTABI

F.KÖÇƏRLİNİN “BALALARA HƏDİYYƏ” KİTABI

İraq-Türkman xalq şeiri

Hüseyn Cavid sənəti janr və forma cəhətdən zəngindir

Molla Pənah Vaqifə həsr olunmuş elmi-nəzəri konfrans

“Şah İsmayıl” dastanında qəhrəman prototipi

“Şah İsmayıl” dastanında qəhrəman prototipi

Nizami Gəncəvi Azərbaycan şairidir

Poemanın yaranma tarixi ilə bağlı Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında qənaətlər

Kədərin əsarətində bir ömür

Azərbaycan ədəbiyyatı Tbilisidə təqdim olunub

Məktəb sənin dərdinə qılar əlac...

Onun bir üzü vardı: sədaqət

ƏSL SOYADI KUYUMÇU OLAN RƏSSAM KUİNCİ

Qaraçay ədəbiyyatında poema janrı