Xalq Cəbhəsi Qəzeti logo
Xalqın səsi
Ədəbiyyat

“Şah İsmayıl” dastanında qəhrəman prototipi

Nizami Gəncəvi Azərbaycan şairidir

Poemanın yaranma tarixi ilə bağlı Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında qənaətlər

Kədərin əsarətində bir ömür

Azərbaycan ədəbiyyatı Tbilisidə təqdim olunub

Məktəb sənin dərdinə qılar əlac...

Onun bir üzü vardı: sədaqət

ƏSL SOYADI KUYUMÇU OLAN RƏSSAM KUİNCİ

Qaraçay ədəbiyyatında poema janrı

İLK MƏHƏBBƏT - ÖMRÜN PROLOQUDUR

Abrek həyatı Qoxmaz Qorxmazovun «Qisas qılıncı» roman-dilogiyasında

Dilimizin və etnosumuzun təşəkkülü: tarixi inkişaf mərhələləri

Bakının azad olunmasına aparan yol...

Çağdaş Azərbaycan – özbək ədəbi əlaqələri

Bayatı yaradıcısı Lələ və Sarı Aşıq

“Oğuz kağan“ dastanı möhtəşəm bir abidədir

Bədii ədəbiyyatın təsir gücü

Bədii ədəbiyyatın təsir gücü

Bədii ədəbiyyatın təsir gücü

80-ci illər Аzərbаycаn rоmаnının inkişаf spеksifikаsı

Sosial siniflərin xüsusi ədəbiyyatı ola bilməz

Poema janrının yaranış zərurəti

Uşaqlar nağıllardakı enerji, hərəkət, fəaliyyət və yumoru sevir

“Bütün alternativlərimi gələcəyə saxlamışam”

Atəşpərəstlik tanrı panteonu

Dilimizin tarixi xalqımızın tarixi kimi minilliklərlə ölçülür

İyirminci ildə Qarabağ döyüşləri

Dilimizin tarixi xalqımızın tarixi kimi minilliklərlə ölçülür

İyirminci ildə Qarabağ döyüşləri

Pişəvərinin Azərbaycan Milli Hökumətinin yaranmasındakı rolu

“Şeşəngi” saz havası

Pişəvərinin Azərbaycan Milli Hökumətinin yaranmasında rolu

Pişəvərinin Azərbaycan Milli Hökumətinin yaranmasında rolu

Pişəvərinin milli hökumətin yaranması uğrunda mübarizədə rolu

80-ci illər Аzərbаycаn rоmаnının inkişаf spеksifikаsı

Xəlil Rzanın sənət missiyası

Azərbaycan dramaturgiyasında “Koroğlu” motivləri

Azərbaycan dramaturgiyasında “Koroğlu” motivləri

Taleyin azması fəlakəti...

«9-cu meydan»ın simvolikası