Xalq Cəbhəsi Qəzeti logo
Xalqın səsi
Ədəbiyyat

XIX əsr yeni türk ədəbiyyatının yaradıcılarından biri - İbrahim Şinasi

XIX-XX əsrin əvvəllərində ədəbi hərəkat

XIX-XX əsrin əvvəllərində ədəbi hərəkat

XIX-XX əsrin əvvəllərində ədəbi hərəkat

Tarixə müxtəsər baxış

Türk ədəbiyyatının tanınmış simalarından biri - Sultan Vələd

Türk ədəbiyyatının tanınmış simalarından biri - Sultan Vələd

Poeziyaya ekzestensial fəlsəfi baxış

“Şah İsmayıl” dastanında obrazların səciyyəsi

“Şah İsmayıl” dastanında obrazların səciyyəsi

“Şah İsmayıl” dastanının bədii-poetik xüsusiyyətləri

“Şah İsmayıl” dastanı: forması və məzmunu

“Şah İsmayıl” dastanı: forması və məzmunu

Oğuz eposu ilə bağlı kitab

Dərdlərə könül verən şair

Azərbaycan eposu etnoenergetik sistemin əsası kimi

Azərbaycan eposu etnoenergetik sistemin əsası kimi

Şamanizmdə insan-təbiət qarşılaşması

Şamanizmdə insan-təbiət qarşılaşması

Əhməd Yəsəvinin Türküstanda əsasını qoyduğu sufi-təsəvvüf görüşləri

Türk təsəvvüf ədəbiyyatının böyük şairi - Mövlana Cəlaləddin Rumi

Türk təsəvvüf ədəbiyyatının böyük şairi - Mövlana Cəlaləddin Rumi

Türk təsəvvüf ədəbiyyatının böyük şairi - Mövlana Cəlaləddin Rumi

“Mədəniyyət. İncəsənət. Ədəbiyyat” kitabı üstə düşüncələr

İsa Kapayevi tanıyırıqmı?

“Kitabi-Dədə Qorqud”da türkün yaradılış konsepsiyası

Qədim və zəngin mədəniyyətə malik türklər

Qədim və zəngin mədəniyyətə malik türklər

AZƏRBAYCAN MILLI İSTIQLAL MÜCADILƏSI

Bəhlul Bəhcətin faciəvi taleyi

1917-1918-ci illərdə Şimali Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyət

1917-1918-ci illərdə Şimali Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyət

Mirəli Seyidov - Azərbaycan türklərinin tarixinə kompleks yanaşan alim

Azərbaycanda Xalq Cümhuriyyəti ədəbi həyatda böyük canlanmaya təkan verdi

Eşqlər hələ ölmədi...

Azərbaycan ədəbiyyatı nüfuzlu Rusiya mətbuatında

“GÖZLƏ, DÖNƏK QARABAĞA, ŞUŞAYA...”

Hesabı bitmədi yenə dünyanın…

Azərbaycan ədəbiyyatı Berlində təqdim olunub

Ədəbiyyat İnstitutunda 31 mart - Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü qeyd olunub