Xalq Cəbhəsi Qəzeti logo
Xalqın səsi
Ədəbiyyat

Nəsimi yaradıcılığı bir dəryadır

Əcdadlarımız günəşi od mənbəyi sayıblar

Əcdad kultu və oğuz dövlətçilik ənənəsi

XVI yüzil - poema janrının Azərbaycan ədəbiyyatında yeni yüksəliş dövrü

Əmin Abid Gültəkin – istiqalal ruhlu şair və tədqiqatçı

Əmin Abid Gültəkin – istiqalal ruhlu şair və tədqiqatçı

Səhəndin yaratdığı Azərbaycan milli düşüncəsinin qədim obrazları

Azərbaycan ədəbiyyatı Türkiyədə təqdim olunub

Nizami Gəncəvinin bəşəri sevgisi

F.KÖÇƏRLİNİN “BALALARA HƏDİYYƏ” KİTABI

F.KÖÇƏRLİNİN “BALALARA HƏDİYYƏ” KİTABI

İraq-Türkman xalq şeiri

Hüseyn Cavid sənəti janr və forma cəhətdən zəngindir

Molla Pənah Vaqifə həsr olunmuş elmi-nəzəri konfrans

“Şah İsmayıl” dastanında qəhrəman prototipi

“Şah İsmayıl” dastanında qəhrəman prototipi

Nizami Gəncəvi Azərbaycan şairidir

Poemanın yaranma tarixi ilə bağlı Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında qənaətlər

Kədərin əsarətində bir ömür

Azərbaycan ədəbiyyatı Tbilisidə təqdim olunub

Məktəb sənin dərdinə qılar əlac...

Onun bir üzü vardı: sədaqət

ƏSL SOYADI KUYUMÇU OLAN RƏSSAM KUİNCİ

Qaraçay ədəbiyyatında poema janrı

İLK MƏHƏBBƏT - ÖMRÜN PROLOQUDUR

Abrek həyatı Qoxmaz Qorxmazovun «Qisas qılıncı» roman-dilogiyasında

Dilimizin və etnosumuzun təşəkkülü: tarixi inkişaf mərhələləri

Bakının azad olunmasına aparan yol...

Çağdaş Azərbaycan – özbək ədəbi əlaqələri

Bayatı yaradıcısı Lələ və Sarı Aşıq

“Oğuz kağan“ dastanı möhtəşəm bir abidədir

Bədii ədəbiyyatın təsir gücü

Bədii ədəbiyyatın təsir gücü

Bədii ədəbiyyatın təsir gücü

80-ci illər Аzərbаycаn rоmаnının inkişаf spеksifikаsı

Sosial siniflərin xüsusi ədəbiyyatı ola bilməz

Poema janrının yaranış zərurəti

Uşaqlar nağıllardakı enerji, hərəkət, fəaliyyət və yumoru sevir

“Bütün alternativlərimi gələcəyə saxlamışam”

Atəşpərəstlik tanrı panteonu